Bio yakıt enerjisi – Bio dizel (Bioethanol)

>Bitkilerden ( şekerkamışı, mısır, sebze yağı gibi ) elde edilen biyolojik yakıt (bio-yakıt) olarak kullanılan etanol araçlarda uzun zamandır kullanılmasına karşın son yıllarda tüketiminde ciddi oranlarda artışlar olmaktadır. 1970 yılından itibaren Brezilya dünyanın önde gelen bio yakıt (organik yakıt) üreticisi olup, bunları araçlarda kullanmaya başlamışlardır.

Brezilya etanol’ ü şeker kamışından Amerika ise mısırdan üretmektedir. Kanola ise diğer bitkilere göre yüksek verimde yağ verirken diğer bitkilere göre en ucuza mal olmaktadır. Ayrıca kısa sürede tekrar tekrar ürün elde edilmektedir. Ayçiçek, soya ve aspirde bio dizel üretilen yağlı tohum bitkileridir. Avrupa yağlı tohumlu bitkilere yüksek oranda teşvik primi ödemektedir. Brezilyadan ithal edilen etanole ise %70 gümrük vergisi uygulanmaktadır. Böylece Brezilya biyo-yakıtına Avrupa’ dan talebi azaltmaktadır.

Güney Afrika 4 milyon kilometre karelik tarım alanı ile geleceğin ortadoğusu olacaktır.

Dünyadaki önemli petrol üreticilerinden Venezuella ve Boliva biyo-yakıt üretimine karşı çıkmaktadır. Küba’ da tarım ürünlerinin fiyatlarının artacağını savunarak karşı çıkmaktadır. Amerika 2006 yılında ülkesinde üretilen mısırın %20 sini etanol üretimine ayırmasına karşın araçlarda kullanılan yakıtın % 2’ sini karşılayabilmiştir. AB ise 2020
yılında otomobillerde kullanılacak yakıtların %10 unun biyo-yakıt olmasını hedeflerken küçük çiftçilerin toprak kayıplarına uğraması ve yağmur ormanlarının yok olacağındanda endişe duymaktadırlar. Brezilya yağmur ormanlarının süratle yok edilmesi soya tarımı yapma çabalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bitkisel yağ üretimi için çok büyük alanların kullanılması, tarımsal makineler, işçilik, gübreleme, ilaçlama maliyetleri biyo-yakıt üretiminin olumsuz yanlarıdır.
Mısır, buğday, hayvancılık birbirine bağlı olduğu için dünyada gıda fiyatları her geçen gün artmaktadır ve artmayada devam edecektir

bio3Dünyadaki 90 milyon kişi Amerika’ dan alınan mısırla beslenmektedir.Ayrıca gıda-fiyat oranının 10 yılda %20 – % 50 aralığında artış göstereceği tahmin edilmektedir.
Brezilyalı yetkililer ise ülkelerinde sulanabilir arazilerinin şu an sadece 1/5 inin kullanıldığı bu alanlarında %4’ ünden etanol üretildiğini bu yüzden endişe edilecek bir durumun olmadığını söylemektedirler.

Dünya gıda örgütünün tahminlerine biyo-yakıt talebi 2010 yılına kadar %170 oranında artacaktır.

Bilim adamları, tarım ürünleri ve ağaçlandırma ile
karbon emisyonundaki düşüşün biyo-yakıt kullanımında ve tarımsal alanlar oluşturmak için orman talanı sonucunda oluşan düşüşün 9 kat daha fazlası olduğunu tesbit etmişlerdir.

Kapsamlı bir etanol sanayiinin Amazon ve Atlantik’teki yağmur ormanlarının yok edilmesi tehlikesini de beraberinde getireceğini ifade eden uzmanlar, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasından önce etanole yönelmenin, daha büyük problemler yaratabileceğine dikkat çektiler.

Petrol fiyatlarının artması, fosil yakıtlara göre çevreye zararının daha az olması, çiftçiye ürün çeşitliliği sağlaması

Avrupa birliği 2020 yılına kadar otomobillerde kullanılan yakıtların %10 unuhn biyolojik kaynaklardan sağlanması kararını almıştır.

Güney Afrika ise 4 milyon kilometrekarelik tarımsal alanıyla bio-yakıt üretimi bakımından “geleceğin Ortadoğusu” olarak görülüyor. Endonezya da, 2025 yılına kadar palmiye yağı üretiminde Malezya’yı geçerek bio-yakıt tarımsal alanını, 260 bin kilometrekareye çıkarmayı hedefliyor.

*Biodizel için araçlarda herhangi ayara ihtiyaç yoktur.

*%30 larda yakıt tasarrufu sağlar.
*Standart motorinlere göre CO2 emisyonu bio dizelde daha düşüktür.
*Petrolde dışa bağımlılık azaltır.
*Üretimde atık bitkisel ve hayvansal yağlar kullanılır.
*Bio dizel ekonomide katma değer yaratır.

Herhangi oranda petrolden üretilen dizelle karıştırılabilir.
Bio dizel ve petrol dizeli ile karışım oranları aşağıdaki gibi kodlanmaktadır.
B5: % 5 Biodizel + %95 Dizel
B20: % 20 Biodizel + %80 Dizel
B50: % 50 Biodizel + %50 Dizel
B100: %100 Biodize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir