Tıbbi atık

Tıbbi atık; hastane, dispanser, laboratuvar, araştırma kuruluşlaarı gibi sağlık kuruluşlarından çıkan Patolojik Atık – Enfeksiyöz Atık – Kesici Delici atıklar ana başlığında olmak üzere kan ürünleri ve kan bulaşmış ürünler, diyaliz atıkları, enjektör iğneleri, karantina atıkları, bakteri içeren hava filtreleri, vücut parça ve organları, deneylerde kullanılan kobaylar gibi atıkların genel adıdır.
Sağlık kuruluşlarında biriken tıbbi atıkları diğer normal atıklardan ayrı tutulması, nakliyesi ve imha edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde ülkemizde büyükşehir belediyesi hizmet vermekte sağlık bakanlığı ise denetimini yapmaktadır.

Tıbbi atıklarda doktorlar, hemşireler, hastalar, hastane personeli, atık toplama çalışanları ve çevre halkı Aids, Hepatit B, C gibi çeşitli riskler altındadırlar.

tibiatik960x200Tıbbi Atıklar çıktığı kuruluşlar 3 başlık altında toplanabilir.
Büyük miktarlarda atık üreten Üniversite hastaneleri, Normal hastaneler, Doğum hastaneleri, Askeri hastaneler
Orta miktarlarda atık üreten sipanserler, sağlık merkezleri, Diyaliz merkezleri, hayvan hastaneleri, ayakta tedavi merkezleri, huzurevleri
Küçük miktarlarda atık üreten doktor muayenehaneleri, Fizik tedavi merkezleri, Veteriner muayenehaneleri.

Tıbbi atıkların ortaya çıkması ile sağlık görevlileri öncelikle bu atıkları normal atıklardan ayırarak biriktirmeye başlarlar. Kesinlikle evsel atıklar gibi diğer atıklar ile karıştırılmaz. Tıbbi atıklar için DİKKAT TIBBİ ATIK yazısı ve uyarısı bulunan torbalar kullanılır. Bu torbalar geri dönüşümde kullanılmaz. Torbalar 3/4 oranında dolduklarında ağzı sıkıca bağlanır ve yenisi kullanılır. Kesici, delici artıklar önce DİKKAT KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK yazısı bulunan plastik kutulara koyulur. Bu kutular daha sonra tekrar tıbbı atık plastik torbalara koyulur.
Toplanan atıklar sağlık kuruluşunun büyüklüğüne göre Konteyner veya geçici atık deposunda biriktirilir.
Atıklar başlıca 3 çeşit renkli torbalarla taşınır.
*Siyah renkli torbalarda, hepimizin evlerimizde toplanan çöp tarzı atıklar
*Mavi torbalarda, serum şişesi gibi cam atıkları gibi ambalaj atıkları
*Kırmızı torbalarda ise, kullanılmış sargı bezleri, ameliyat, ilaçlar artıkları, dışkılar, kan veya idrar bulaşmış atıklar gibi birçok insan sağlığını tehlikeye sokabilecek atıklar toplanır.
Tıbbi atıklar Sterilizasyon ve Bakanlıkça onaylanmış imha tesislerinde yakılır. Yine Bakanlığın onayı ile Çimento fabrikalarında da tıbbi atıkalr yakılabilir.
Tıbbi atıklar yakılarak imha edilene kadar belli standartlara uygun olarak kireçlenerek çukurlara gömülür. Bu çukurlar su ve yaşam alanlarının olmadığı bölgelerde olup, genelde evsel atıkların bulunduğu alanlara yakın yerlerde açılmaktadır.

Belediyeler Tıbbi atık yönetim planını hazırlayarak, geçici depolama ünitelerinde toplar, bertaraf / sterilizasyon tesisleri için lisans alır, tesisler kurar, yönetir, personeli eğitir, taşınmış ve imha edilmiş tıbbi atıkların kayıtlarını tutar.
İstanbul’ da İSTAÇ tarafından günde ortalama 40 ton tıbbi atık belediyeler tarafından toplanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütünün 2000 yılında kullanılmış olan şırıngalardan oluşan enfeksiyonlar sonucu 21 milyon Hepatit B, 2 milyon Hepatit C gibi hastalıklar bulaşmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir