Sirkeci Büyük Postane

Büyük postane caddesi üzerinde bulunan binanın inşaatına 1905 yılında başlanıp 1909 yılında bitirilmiş olup mimarlığını Vedat Tek üstlenmiştir. 1873 İstanbul doğumlu olan Vedat Tek, Girit’ li Sırrı paşa ile ünlü edebiyatçı Leyla hanımın oğludur. Fransa ve Roma’ da başarılı bir eğitim gördükten sonra İstanbul’ a dönmüştür.  Birinci Ulusal mimarlık akımının ilk örneklerindendir. Cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk devlet binalarının yapımında bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası,Haydarpaşa ve Moda vapur iskeleleri, Kastamonu Hükümet Konağı, Nişantaşı’ nda binalar eserlerinden bazılarıdır.

Bina 4 katlı ve 3200 m2 dir. Yüksek merdivenli girişi bulunmaktadır. Sağlı sollu her iki köşe yükseltilerek üzerlerine kubbeler konmuştur. Ana girişten binaya giriş yapıldığında sizi oldukça büyük salon sizi karşılar. Tavan çatıya kadar uzamaktadır. Cephe yontma taş ile döşenmiştir. Binada günümüzde PTT başmüdürlük, PTT şubesi ve posta, telefon ve telgraf ile ilgili bir müze bulunmaktadır. 1927-1936 yılları arasında İstanbul Radyo evi olarak kullanılmış olan bina 1958 de tamamen posta ve telgraf işlerine tahsis edilmiştir.