Mavi Bayrak Plaj ve Marinalar

Mavi bayrak nedir?

Mavi bayrak, plaj ve marinalarda uluslararası geçerliliği olan belli standartlarda temizlik, güvenli, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında aktiflik gibi şartların yerine getirilmesi ile jüri üyelerince verilen uluslararası çevre ödülüdür. Plajların 33, marinalar için ise 25 kriter bulunmaktadır. Bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı ise kılavuz niteliğindedir.

Plajlar’ dan deniz suyu kontrolü amacı ile 15 günde bir sezon boyunca su numuneleri alınarak analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından finans desteği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından program devamlılığı sağlanmaktadır.

Dünyada mavi bayrak alan ülkeler arasında İspanya ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Yunanistan bulunmaktadır.
Mavi bayrak’ uluslararası standartları olduğu için ilk defa gidilecek bilinmeyen bir ülke için kolay seçim yoludur. Buda mavi bayraklı plajların ve marinaların turizme katkısını göstermektedir.

Mavi bayrak kullanım süresi 1 yıldır. Tekrar kazanmak için her sene başvuru yapmak gerekmektedir. Denetimler sonucunda eksikliklerin olması durumunda kısa süreli veya sezon boyunca bayrak indirimi yapılabilmektedir. Henüz yaygın olmamakla birlikte yat sahiplerine verilen kişisel Mavi Bayrak ödülü uygulaması ülkemizde de başlatılmıştır.

Plajlar için mavi bayrak kriterlerinden bazıları (2010 ve sonrası)

* Plaj temiz tutulmalıdır.
* Analizleri yapılan yüzme suyu daha önceden belirlenmiş olan değerlere uymak zorundadır.
* Mavi bayrak programı ve bilgiler plajda bulunan bir panoda belirtilmelidir.
* Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.
* Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.
* Kamu güvenliği için yeterli önlemler alınmalıdır.
* Çevresel eğitim ve bilgilendirme üzerine sezonda en az beş çalışma (eğitim semineri, kampanya, basılı döküman, sergi, basın yayın vb.) yapılmalıdır.
* Plaj ve çevresinde yeterli sayıda çöp ve atık kutularının bulunması gerekmektedir.
* Farklı atıklar için farklı farklı kutuların bulundurulması gerekmektedir.
* Beldede toplanan atık sular Ulusal Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak bertaraf edilmelidir.
* Yosun ve plaj çevresindeki bitkiler, plajda kötü bir görüntü oluşturmadığı sürece toplanmaz.
* Köpek ve evcil hayvanların plaja girişleri sıkı bir şekilde korunmalıdır.
* Plajda içme suyu bulunmalıdır.
* Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara (kıyı yönetim planı ve çevre mevzuatı) uymalıdır.
* Temiz ve yeterli sayıda, atıksu bağlantısı yapılmış sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunmalıdır.
* Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşım, bisiklet) teşvik edilmelidir.
* İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri eksiksiz olarak plajda bulundurulmalıdır.
* Plajda izinsiz kamp ve araç kullanımı yapılmamalıdır.
* Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Mavi Bayraklı Marina kriterleri:

Uyulması zorunlu bazı kriterler:
* Marina ve çevresinde uyulması gereken kurallar, pano veya başka görseller ile misafirlere anlatılmalıdır.
* Her sene en az üç kere çevre bilincini arttırmak için çalışan ve ziyaretçilere etkinlikler düzenlendirilmelidir.
* Senede iki kere marina çalışanları ile çevre ve sürdürülebilirlik ölçümleri hakkında değerlendirme toplantısı yapılmalıdır.
* Tehlikeli atıklar için ayrı ayrı toplama imkanı sunulmalıdır.
* Marinanın kapasitesine yetecek sayıda çöp kutuları koyulmalıdır. Çöpler kontrollü şekilde lisanslı bir alana bırakılmalıdır.
* Atıkların çeşitlerine göre ayrı toplama üniteleri bulundurmak
* Engelli dostu imkanlar sağlanmalıdır.
*Yeterli miktarda yönlendirmelerin yanı sıra belirlenen standartlarda cankurtaran, ilk yardım ve yangın söndürme imkanları sunulmalıdır.
* Yat bağlama yerlerinde standartlara uygun elektrik ve su hizmet noktaları bulunmalıdır.
* Marina içi yeterli yönlendirme için harita ve pano bulunmalıdır.
* Gerek kara gerekse deniz suyu (çöp, mazot atığı gibi) atıklardan arındırılmış olmalıdır.

Türkiye’ de mavi bayrak

Türkiye Çevre Eğitim vakfı TURÇEV Türkiye’ de mavi bayrak koordinasyonunu sağlamaktadır. Öncelikle mavi bayrak talepleri Turçev’ e yapılır. Sonrasında kasım mart ayları arasında Türçev gerekli yazışmalar düzenler. Mavi bayrak talepleri ulusal juride değerlendirilir. Ulusal jüri Türkiye seyahat acenteleri birliği, turizm yatırımcılar derneği, Türkiye otelciler birliği, marina işletme ve yatırımcıları derneği, Turizm, çevre ve sağlık bakanlığı ve Türçev temsilcilerinden oluşmaktadır. Mart ayında toplanan bu jürinin uygun gördüğü plaj ve marinalar Turçev aracılığı ile (Uluslararası çevre eğitim vakfı) FEE’ ye bildirilir.. FEE toplanır ve ülkelerden gelen bu talepleri değerlendirerek mavi bayrak verilecek yerleri belirler.

2020 yılı Türkiye’ de bulunan şehirlerin mavi bayraklı plaj,  mavi bayraklı Marina ve mavi bayraklı yat sayıları:

ANTALYA; 206 plaj, 5 marina MERSİN; 8 plaj, 1 marina MUĞLA; 105 plaj, 8 marina, 4 yat     AYDIN; 35 plaj, 2 marina İZMİR; 52 plaj, 2 marina BALIKESİR; 31 plaj, 1 marina, 3 yat     ÇANAKKALE; 13 plaj TEKİRDAĞ; 6 plaj KIRKLARELİ; 1 plaj İSTANBUL; 2 plaj, 2 marina     YALOVA; 1 plaj, 1 marina KOCAELİ; 6 plaj DÜZCE; 3 plaj SAMSUN; 13 plaj ORDU; 2 plaj SAKARYA; 2 plaj   VAN;1 plaj olmak üzere Türkiye genelinde 486 plaj, 22 marina, 7 yat bulunmaktadır.
 2020 yılında İspanya’ da 590, Yunanistan’ da 497, İtalya’ da 407 ve İngiltere’ de 74 adet mavi bayraklı plaj kaydı bulunmaktadır.