Dalga Enerjisi ve Gelgit Enerjisi nedir?

Dalga enerjisi nedir?

Okyanus Enerjisi olarak genel bir adlandırma yapabileceğimiz dalga enerjisi ve gelgit enerjisi, çevre kirliliğine yol açmadan, tükenmeyecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak önem kazanmaktadır.  Artan nüfus ile birlikte ortaya çıkan daha fazla enerji ihtiyacı, çevreye zararı diğer alternatiflere göre daha az olan okyanus ısısı termal enerjisi ile birlikte gelgitler, dalgalar, akıntılar ile ortaya çıkan mekanik enerjiden elektrik üretimini arttırmak için kullanılan seçenekler ile sağlanmaktadır. Her ne kadar güneş enerjisinden yararlanmak için yapılan çalışmalar daha yoğun olsa da, Dünyamızın büyük çoğunluğunun sularla kaplı olması, bilim adamlarının okyanus enerjisinde heyecanının ve çalışmalarının devam etmesini sağlamaktadır.

Okyanus enerjisi olarak adlandırılan enerji türünün üretimi farklı yollardan sağlanmaktadır.  Bunlardan üzerinde en çok çalışma yapılanları  Dalga enerjisi ve Gelgit enerjileridir.

Dalga enerjisi, atmosfer olaylarına bağlı olarak rüzgarın su üzerindeki veya altında gerçekleştirdiği hareketlenmeden oluşan dalgaların oluşturduğu basınçtan elde edilmektedir.  Dalga enerjisi güçlü rüzgarların bulunduğu denizlerde daha verimli olmaktadır. Ancak dalgaların düzensizliği ve yüksek maliyet, dalga enerjisinin çözülmesi gereken önemli sorunlarındandır. Avustralya, Kanada, Portekiz, Norveç, Fransa ve İskoçya bu üretime yatırım yapan ülkelerin başında gelmektedir.

Suyun altında kurulan düzenekle dalgaların hareketlerinden tulumba çalışması gibi bir taraftan dalga girip çıkarken üst taraftan ise hava giriş çıkış yaparak türbinleri çalıştırarak elektrik enerjini üretir. Böyle tek bir ünitenin ürettiği elektrik enerjisi yaklaşık olarak 1 MW kadardır. Yüzey dalgalarından ise sahile kurulan tesislerden elektrik üretimi yapılmaktadır.
2016 yılında sadece Avrupa’ da, yaklaşık onbeş bin konutun ihtiyacı olan elektrik miktarı kadar üretimi dalga enerjisi ile sağlanmıştır.  2016 yılında Avrupa yatırım bankası projelere 130 milyon € luk destek vermiştir. Tükenmez enerji  kaynağı olarak görülen okyanus enerjisi için yapılan tahminlerde,  2050 yılına kadar 337 GW  lık enerji üretiminin gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Gelgit enerjisi nedir ?

11. yüzyılda un yapımı için deniz kenarına kurulan değirmenlerin gelgit hareketlerinden yararlanması temel fikri alınarak elektrik enerjisi üretme çalışmaları yapılmaktadır. Güneş ve ay’ ın çekim gücünden kaynaklanan gelgitlerin bulunduğu kıyıda en az 5 metrelik fark oluşması şartı ile elektrik üretimi sağlanabilmektedir. Yeryüzünde bu şekilde gelgitlerin olduğu sahil bölgesi yaklaşık 40 tanedir.  Gelgit enerjisi için özellikle Fransa ve Rusya gibi ülkeler yatırım gerçekleştirmektedirler.

Gelgit ve okyanus enerji yatırımının olumsuzlukları:

Gelgit ve okyanus enerjisinin olumsuz yanları sistemin fırtınalara ve tuzlu suya dayanıklı materyallerden imalat maliyetinin olmasıdır. Ayrıca kullanılacak bölgeye göre denizlerde oluşan farklı boylardaki dalga boyuna özel ürünlerin imalatı gerekmektedir.
Denizlerde yapılan tesislerin deniz canlılarına etkileri olmaktadır.
Tesisin kurulacağı yerdeki  gemi rotaları, kablolama gibi su altı altyapı çalışmaları ve balıkçılık açısından detaylı bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Türkiye’ de Gelgit ve dalga enerjisi:

Ülkemiz sahillerinde gel git olayının kayda değer miktarlarda olmaması dalga enerji formülü üzerinde yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Deneme dışında kesin bir üretim olmamakla birlikte özellikle daha uzun süreli ve verimli diyebileceğimiz dalgaların İzmir ve Antalya şehirleri arasında kalan sahil şeridinde olduğu yetkililerce belirtilmektedir.