Yeşil bina nedir?

Bilindiği gibi petrol ürünlerinin yakın zamanda tükenecek olması, iklim değişikliği gibi nedenler, artık insanları çevre konusunda daha duyarlı olmaya yöneltmiştir. Buna bağlı olarak günümüzde kullandığımız araçlardan tutunda, kullandığımız enerji kaynaklarına kadar birçok konuda çevreye duyarlı alternatifler yaratılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Bunlarda biride yeşil binalardır. Yeşil binalarda yaşam standartlarının yüksek olması bina alışveriş merkezi ise alışveriş tutarı, okul ise öğrencilerin performansı, iş yeri ise çalışanların verimliliğinin arttığı, konutlarda ise sosyal problemlerin azalmış olduğu gözlenmiştir.

Çevreci binaların ortak özellikleri:

-Güneş enerji sistemleri, güneş pil – kollektörleri, rüzgar enerji sitemleri ile kendi enerjilerini kendileri üretmektedirler.
-Mevcut suyun asgari düzeyde kullanılması ve özellikle çevreci evlerde kullanılarak atıl duruma gelen sulardan tekrar yararlanmaktır. Örneğin yağmur sularının toplanarak değerlendirilmesi en basit uygulamadır.
-Evlerde ısı, ses yalıtımı ön plandadır.

cevrecibina
Çevreci Bina

-Çatılarda oluşturulan bahçeler ile evlerin yalıtımına katkıda bulunulur.

Şimdiden New York’ da yapılacak belli bir bütçenin üzerinde olan tüm renovasyonlar yeşil bina mevzuatına uymak zorunda bırakılmıştır. Amerika, İngiltere gibi ülkelerin yanında Çin 2008 yılında başkentleri Pekin’ de düzenlenen olimpiyatlarda sıfır hava kirliliği sloganı ile binalarını inşa veya tadilat etmişlerdir.

Her yeni teknolojide olduğu gibi yeşil binalarında yatırım maliyetleri şimdilik yüksektir. Bunun için hükümetler bu tarz yatırımları teşvik etmek için vergi ve kredi avantajları sağlamaya başlamışlardır.

Tüm enerji ihtiyacını kendi olanakları ile güneşten karşılayan Türkiye’ nin ilk güneş evi 2008 yılında Diyarbakır’ da hizmete girmiştir. Böylece aydınlatma, ısıtma gibi enerji ihtiyaçlarını kendi imkanları ile üreterek bu enerjiyi elektrik şirketlerine satacak ilk örnek ev olmuştur.

LEED – BREEAM – DGNB sertifikaları

Dünyada üç yeşil bina sertfikalandırma sistemi Amerikan LEED (Leadership in Energy and Environmental), İngiliz BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), Alman DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhhaltiges Bauen) en çok kabul görmektedir. Her üç sertifikasyonda da temel prensip aynıdır. Binaların çevre performanslarının belirli kriterler çerçevesinde daha önceden belirlenmiş olan puanların toplamları ile oluşan skorlardır. Toplam puan binanın alacağı sertifika derecesini ve diğer binalarla karşılaştırılabilmesini sağlar.

Standart sertifikası LEED olarak verilen yeşil bina akımının temelleri 1851 li yıllarda Londra’ da Crystal Palace ile atılmıştır. 1970 yılındaki enerji krizi ile kendini öne çıkarmaya başlamıştır. İnşaatın harfiyat aşamasından başlayarak günlük yaşamın başlaması ile devam eden çevreye karşı duyarlı olan binalardır. Bu binalarda başlıca dikkat edilen konular yüksek teknoloji, mümkün olduğunca gün ışığından yararlanma, yalıtım ve enerji verimidir. Bina çevresinde bitki türleri, çatıya yağan yağmur suyunun tekrar kullanımı gibi atıkların tekrar kullanılması, bina içi hava kalitesi, ofislerde harekete duyarlı sensörler, güneş kollektörlerinin sıcak su ihtiyacını karşılaması, kışın bile güneş enerjisinden bina ısıtmasının bir kısmının karşılanması gibi uygulamaları vardır.Yeşil binalar yeşil olmayan binalara göre yaklaşık olarak %30 – %50 gibi ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Yeşil binalar özel araç kullanımının(dolayısı ile petrol tüketiminin) azalması için mümkün olduğunca metro ve otobüs gibi toplu taşıt araçların bulunduğu bölgelere yakın yerlere inşa edilmektedir.

Tabi ki bu yeni oluşumda da birçok farklı tezler ve fikirler bulunmaktadır. İnşaat firmalarının binalarını yüksek tutarlara kiraya vermek veya satmak istemeleri, vergi indiriminden yararlanmak gibi avantajlar için Leeds sertifikası aldıktan sonra gerekli kurallara uymayarak çizgiden çıkmaları en çok tartışılan konuların başında gelmektedir.Binaların Leed sertifikasını hak ettikten sonra verilmesi gerektiğini savunan uzmanlar da bulunmaktadır.

LEED sertifikası için mekan uygulamaları, yeşil bina kriterleri :

Çevreye duyarlı Leed sertifikalı binalarda yapılan uygulamaların bazıları şöyledir.

-Yazın ofislerde kullanılmış, kirletilmiş serin havanın değişiminde dışarıdan alınan yeni sıcak havanın soğutulmasında kullanılması.
-Aynı şekilde kışın ofislerdeki sıcak havanın değişimi sırasında temiz soğuk havanın tahliye edilen bu sıcak hava ile ısıtılma teknolojisi.
-Yağan yağmur sularının bina çatılarından alınarak filtre edilmesi ve bahçe sulaması veya yangın söndürme sistemlerinde kullanılması.
-Çatılarda kurulan sistemler ile güneş enerjisinden faydalanılarak sıcak su elde edilmesi.
-Binaların otoparklarında düşük emisyonlu ve yüksek verimli araçlar için ayrıcalıklar tanınması.
-Ofis çalışanlarının her birinin masalarına konulan kişisel aydınlatma elemanları ile aydınlatma tasarruf sağlanması.
-Bina inşaatı sırasında kullanılan malzemelerin yakın çevrelerden satın alınması ile nakliye araçlarından çıkan zararlı gaz salınımının minumum düzeyde tutulması.
-Kullanılan malzemelerin Leed standartlarına uygun olması.
-Bina dışı peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkiler diğerlerine göre daha az su ihtiyacı olanlardan seçilmesi, sulama sisteminin ise damlama sistemi kullanılması.
-Fotoselli ışıklandırma sistemlerinin kullanılması.
-Güneş ışığının aydınlatmada kullanılması.

-Doğal çevre ile uyumlu yapılanma.
-Yeraltı ısı kaynaklarından yararlanarak kullanılması(GSHP)
-VOC (Volatile organic compound) uçucu organik bileşik değeri az düşük olan yapı malzemelerinin kulllanılması.

LEED sertifikası incele >>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir