Ses (Gürültü) Kirliliği

Ses, canlı cansız varlıklardan kademeli olarak artan ses dalgalarının maddesel ortamdaki mekanik titreşimdir. Saniyede meydana gelen varyasyon sayısına sesin frekansı ( Hertz = Hz) denir. İnsan kulağının rahatsız olmadan algılayacağı normal ses duyma seviyesi 20 – 20.000 Hz. arasındadır. Bu sesin gerek kuvvet gerekse birçok kaynaktan yayılması ile düzensiz ses titreşimleri oluşmasına gürültü veya ses kirliliği deriz.

Özellikle şehir merkezleri, organize sanayi bölgeleri olmak üzere yaşamsal alanlar içinde sorumsuzca araçlarında korna, yüksek volumlu müzik çalanlar, iş yerleri imalathanelerden çıkan sesler, kutlamalar sırasında kullanılan görsel ürünler gibi yüzlerce kaynaktan çıkan bu gürültüler insan sağlığına psikolojik(davranış bozuklukları, stres), fiziksel (işitme bozuklukları), fizyolojik (kan basıncının artması,solunum hızlanması) ve performans(konsantrasyon bozuklukları) etkileri yaparak yaşam kalitesini bozmaktadır.

ses kirliligi3Ses şiddeti dB (desibel) ile ölçülür. Sessiz ortam 0 db, bu seviyenin 10 kat fazlası 10 db., 100 kat fazlası 20 db., 1000 kat fazlasıda 30 db.’ dir.

AB standartlarına göre şehiriçi gürültü seviyesi 65 db. olması gerekirken ülkemizde Mecidiyeköy gibi merkezi yerlerdeki gürültü seviyesi 90 db.’e kadar çıkabilmektedir.

Aşağıda bazı desibel ölçüleri ile insan sağlığı üzerindeki etkilerini görebilirsiniz.

Kulak zarının patlaması…..140 db. ve üzeri
İç kulakta rahatsızlık…..120 db. ile 140 db. arası
Motosiklet…..110 db
Metro istasyonu…..100 db.
Bebek ağlaması…..100 db.
Başağrısı…..90 db. ile 120 db. arası
Mutfak blenderı…..90 db.
Çalar saat….80 db.
Telefon zili…..70 db.
Kalp atış değişimi…..65 db. ile 90 db.
İnsan sesi.arası….60 db.
Konsantrasyon bozukluğu ve stres…..30 db. ile 65 db. arası
Yaprak hışırtısı…..10 db.

Çevremize saygı ve sağlıklı yaşamak için kişisel olarak yapabileceklerimizin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz.
*Açık mekan eğlence yerlerinin ses seviyelerini, gürültü kontrol yönetmeliğinde belirtilen sınırlarda tutmaları gerekmektedir.

*Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmaları engellenmelidir.
*Her kişi toplumun huzurunu bozacak davranışlarda bulunmadan birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir.
*Egzos gürültü denetimleri ve kontrolleri ciddi olarak yapılmalıdır.
*İşyerleri, fabrika gibi yerlerde çalışanların sağlığı için gürültü azaltıcı tedbirler alınmalıdır.
*Yol ile konutlar arasında sürekli yapraklı en az 30 metre genişliğinde bir ağaçlık alan bulunması, trafik gürültüsünün evlere ulaşmaması açısından çok yararlı önlem oluşturmaktadır.

Ayrıca konutların yalıtımlı duvarları, çift cam gibi pencerelerde gürültü şiddetini azaltmaktadır.

3 çeşit gürültü kontrolü yapılır;

1-Alıcıda kontrol: İnsanların kişisel korunmaları için kullandıkları kulaklıklar.
2-Çevresel kontrol: Yerleşim alanları, konutların planlanması.
3-Kaynaksal kontrol: Gürültünün kaynağında kontrolüdür.