>> Önce Destek Sonra Köstek – Zeytin Yasası

Barış sembolü, sağlık deposu zeytinin Türkiye’ de üretiminde zor günler mi geliyor?

Daha önceden 6 kez meclise sunulan kanun tasarısı ile (Elektrik piyasası kanunu ve zeytinciliğin islahı ve yabanilerinin aşılattırılması) sadece 25 dekar ve daha büyük alanların zeytinlik sahası olarak kabul edilmesi öngörülmekte.

Zeytincilik kanununun 2. ve 3. maddelerine göre, orman dışındaki zeytinciliğe uygun alanlar parsellenerek yetiştiricilere verilebilmekte. 8. maddeye göre devlet malı yabani zeytinlikler, aşılanmak üzere 20 dönüme kadar parsellenip şahıslara verilebiliyor. Bu kanuna göre eskiden devlete ait olan tek parça toprak önce 20 dönüm olarak bölünüp dağıtılmış olup sonrasında ise bu yeni kanun ile 25 dönüm altı zeytinlik sınıflandırmasından çıkarılarak farklı sektörlere dağıtılma yolu açılmak isteniyor.

Türkiye’ de zeytin üretimi açısından hükümet, İspanya’ dan sonra dünya ikinciliği hedefi için 2000 yılında 97 milyon 770 ağaç sayısını 2013 yılında 167 milyon 30 bin sayısına ulaştırmayı başarmış. 150 bin ton olan zeytinyağı miktarı ise 2015 deki 700 bin ton hedefine çok yaklaşmıştır.

Kanunun kabul edilmesi halinde 25 dekardan küçük zeytinlikler her türlü maden araması, elektrik üretimi, petrol arama, yol ve konaklama tesislerinin yapılmasının yolu açılmış olacak. Türkiye’ de ortalama zeytinliklerin büyüklükleri 10 dönüm civarı olduğu düşünülürse zeytinciliğin pek de iyi bir geleceği olmadığı görülüyor. Bu kanundan da özellikle Aydın bölgesindeki zeytinlikler etkilenecek. Ayrıca bu yasa tasarısında, zeytinliklere en az 3 km. mesafede toz duman çıkaran, kimyevi atık bırakan tesis ile petrol arama vb. gibi bir çok çalışma ve tesislerie gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığınca onay yetkisi verilmekte. Mevcut kanuna göre 3 km. alan yasağı bulunmakta.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İÇİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert’ in 8 temmuz 2014 tarihinde yaptığı konuşmada, zeytinlik alanların nükleer, termik gibi enerji yatırımlarının önünde engel olduğunu ifade ederek, Mersin Akkuyu’da yapılmak istenen nükleer santral projesini örnek verdi: “Mesela şu an ülkemizin en büyük yatırımlarından biri Mersin Akkuyu’daki nükleer enerji santrali. Yaklaşık 20 milyar dolar civarında bir maliyeti olacak bir yatırım. Ve bu sahanın 3 kilometre çevresinde farklı noktalarda birisi yaklaşık 23 hektarlık, birisi 2.7 hektarlık olmak üzere, biri de 10 hektarlık alana dağılmış vaziyette zeytinlikler olarak özel şahıslara ait zeytinlikler var ve bizim 2016’da planımız burası için inşaat ruhsatının alınması. Eğer bu kanun bu şekilde kalırsa inşaat ruhsatının alınması ciddi anlamda tehlikeye girecek, yani o zeytinliklerden dolayı 20 milyar dolarlık bir nükleer enerji santralinin inşaat ruhsatının alınamaması gibi ciddi bir riskle karşılaşacağız.”
Türkiye’ de zeytinciliğin yapıldığı alanın %75 i engebeli olup, %90 nın da sulama yapılamamaktadır. Böylece zeytinden başka bir bitki ile buraların ikame edilemeyeceği görülmektedir.
Akdeniz bitkisi olan zeytin,Türkiye’ de yaklaşık on milyon kişiye geçim kaynağı sağlamaktadır.
Zeytin ağacı 5,6 yıl içinde meyve vermeye başlar. Tam verimli olması ise 20 seneyi bulur. 150 yaşına kadar tam verim dönemi olup verimi düşerek bin yaşına kadar yaşayabilir. Zeytin ağacı rakımı düşük yerlerde verimli olup yetişmesine karşı Türkiye’ de bu rakam 800 m. kadar çıkmaktadır.  Susuzluğa dayanıklıdır. Ancak bol su verilmesi ağacın ve dolayısı ile meyvelerin artmasına neden olur.
İlk veriminde bir ağaç başına 1520 kilo zeytin vermekte olup bu zeytinin her 5 kilosundan 1 litre zeytinyağı çıkartılabilmektedir.
Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde devler liginde olmasına karşı, tanıtım eksikliği ve yüksek fiyatlardan dolayı tüketim istenilen seviyelere gelememiştir. Yunanistan’ da kişi başı zeytinyağı tüketimi 21 kg, İtalya ve İspanya’ da 12 kg. Türkiye’ de ise 1 kg.dır.

Zeytin veriminde başka erozyona karşı mücadelede en uygun ağaçtır. Ayrıca orman yangınlarınada çok dayanıklıdır.