Bitkisel Atık Yağlar

Ev ve iş yerlerinde yapılan kızartmaların ardından geriye kalan yağ atıkları göründüğü kadar masum değildir. Bu yağların toplanması yerine lavabolara dökülmesi içme sularında inanması güç oranlarda zarar vermektedir. Kanalizasyona veya çöpe dökülen atık yağ borular ya da yağmur suyu ile toprağa sızarak nehir, göl ve denizlere ulaşır. Suyun yüzeyini kaplayarak oksijen alışverişini engeller. Bu da sudaki oksijenin tükenmesine neden  olur. Bu da zincirleme olarak balıklar olmak üzere deniz canlılarına ve kuşlara zarar verir.  1 lt. atık yağ yaklaşık bir milyon litre içme suyuna zarar verebilmektedir. Evsel atık su kirliliğinin %25 ini yağlar oluşturmaktadır.Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 1,5 milyon ton bitkisel yağ kullanıldığı düşünülürse durumun ciddiyeti apaçık ortadadır. Evsel atıklar biyolojik arıtma ile temizlenirken yağların farklı bir arıtma sistemi olmasından dolayı atık su arıtma tesislerine zarar vererek maliyeti arttırmaktadır.


Ayrıca dökülen yağlar kanalizasyon sistemindeki borulara yapışarak daralmasına yol açarak zaman içinde zarar verir.
Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de  bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesi yasaktır. Bu atık yağların ayrı bir kapta biriktirilerek yetkili toplayıcı firma veya yardımcı kuruluş yetkililerine teslim edilmelidir.
Peki nasıl? Evinde 5 lt atık yağ toplayanlardan bazı belediye ve firmaların ücretsiz olarak toplamasının yanında 444 28 25 numaralı Ücretsiz Alo Atık Hattını arayarak biriken yağın alınması talep edilebilir.
Toplanan bu yağlar biodizel üretiminde kullanılmaktadır