Su Kaynakları
Denizler, göller, akarsuar, yeraltı suları ve buzullar Dünyamızın su kaynaklarıdır. Yağan yağmur ve kar ile yeryüzüne inen sular yer altı suları veya akarsular aracılığı ile göl, deniz ve okyanuslara ulaşırlar. Buharlaşan sular döngü içerinse bu işleme devam ederler. Dünyada tatlı su oranı %3 iken tuzlu su oranı ise %97 dir. Buradan da anlaşılacağı üzere insanlar için önemi olan temel ihtiyaçlarını karşılayan tatlı su oranının düşük olması çevre konusunda hassasiyetimizi daha çok ön plana çıkarması gerekmektedir.

Tatlı sular Dünya üzerinde en çok Kanada, Orta ve Güney Amerika, Asya’ nın kuzeyi ve uzak doğu adalarında bulunmaktadır.

Göllerde bulunan sular; Tuzlu, Tatlı, Sodalı, Acı olarak değişmektedir.
Yeraltı suları