Hyundai-ioniq-400x200

HYBRID ARAÇLAR:
Hibrid teknolojisi kabaca bir tarifle elektrik motoru, petrol yakıtlı motor gibi farklı güç kaynaklarının bir arada kullanılması anlamına gelmektedir. Akü, elektrik motoru ve yakıtlı motor üçgeni hibrid araçların ana prensip unsurlarıdır. Hibrid araçlara aynı zamanda melez motor adı da verilmektedir. [...]


mavi-bayra-400x200

MAVİ BAYRAK NEDİR ? MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR:  
Plaj ve marina' larda uluslararası geçerliliği olan belli standartlarda temizlik, güvenli, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında aktiflik gibi şartların yerine getirilmesi ile jüri üyelerince verilen uluslararası çevre ödülüdür. Plajların 33, marinalar için ise 25 kriter bulunmaktadır. Bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı ise kılavuz niteliğidedir. [...]


cittaslow-400x200 SAKİN ŞEHİR NEDİR ? İtalyanca’da şehir anlamına gelen citta ile İngilizce’ de yavaş anlamına gelen slow kelimelerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan “Cittaslow” Sakinşehir - yavaş şehir ünvanını Türkiye’ de ilk Seferihisar kazanmıştır.[...]


BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
Ev ve iş yerlerinde yapılan kızartmaların ardından geriye kalan yağ atıkları göründüğü kadar masum değildir. Bu yağların toplanması yerine lavabolara dökülmesi içme sularında inanması güç oranlarda zarar vermektedir. Kanalizasyona veya çöpe dökülen atık yağ borular ya da yağmur suyu ile toprağa sızarak nehir, göl ve denizlere ulaşır. Suyun yüzeyini kaplayarak oksijen alışverişini engeller. Bu da sudaki oksijenin tükenmesine neden  olur. Bu da zincirleme olarak balıklar olmak üzere deniz canlılarına ve kuşlara zarar verir. [...]


ANADOLU'DA NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR
Yüz yıllardır Anadolu toprakları çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bununla birlikte bu verimli topraklar binlerce çeşit canlıyı bünyesinde barındırmıştır. Ancak gerek iklimsel şartlar gerekse insanların bilinçsiz yaklaşımları ile bu canlıların bir çoğunun nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İşte Anadolu'nun verimli topraklarında nesli tükenen veya tükenmekte olan canlılar. [...]  


Hayvan barınakları
Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin barınaklarda toplanması, sağlıklı ortamlarda yaşatılması gerek gönüllüler gerekse belediyelerin yardımları ile sağlanmaktadır.[...]


EKO TURİZM NEDİR ?
Sağlık turizmi, kongre turizmi, kayak turizmi gibi alternatif tatillere artık Eko turizmde eklenmiştir. Çevreye duyarlı, yerel halkın alışkanlıklarına, kültürlerine müdahale etmeden yapılan doğaya dayalı turizme eko turizm denir. Uluslararası Eko turizm Topluluğu TIES' e ekoturizmi çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı seyahattir olarak tanımlamaktadır. [...]


ASİT YAĞMURLARI:
Ekzoz dumanları, fabrika bacalarından çıkan karbondioksit, kükürt dioksit ve azotdioksit gibi gazların havada bulunan su ile tepkimeye girerek sülfürik asit, nitrit asite dönerek yağmur, kar vb. şekilde yeryüzüne inmesine asit yağmuru denir. Etkileşime girdikten sonra bu bulutlar ile kilometrelerce uzağa yağış şeklinde inebilmektedir. [...]1972 yılındaki Paris konferansında 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması' nı imzalayan 175 i aşkın ülkenin korumayı garanti ettiği sit alanların arasından kriterlere uygun olanlar listeye alınmaktadır. Türkiye, 14.02.1983 tarih 17959 sayılı Resmi Gazetede yayınladıktan sonra 16.03.1983 tarihinde UNESCO' ya resmi başvuruyu yaparak resmen taraf olmuştur [...]

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!